Adem is de levenskracht, geeft energie, vitaliteit en vergroot de geestelijke gezondheid

Alles in het leven is energie en er is een constante cyclische beweging tussen tegenpolen. Wanneer we hier met het denken weerstand/verzet tegen bieden, blokkeert de energie. Wanneer je bijv. iets verlangt wat er niet is of datgene wat er juist wel is niet wil en je verzet biedt. Dit veroorzaakt spanning en onrust. Hoe de adem (levenskracht) door jou stroomt of niet bepaalt de kwaliteit van denken/bewustzijn. De adem is de spiegel van het bewustzijn.

Is de adem snel, hoog en oppervlakkig, dan zijn er veel gedachten, zorgen en onrust. Het denken staat in de overlevingsmodus. Is de adem traag dan is het denken kalm en rustig. Je hebt overzicht en keuzevrijheid. De kwaliteit van denken schakelt van overleven naar leven. De energie gaat vrijer stromen door het gehele lichaam. Het lichaam is net als een rivier; stromend is het ontspannen en energiek. Je beweegt moeiteloos. De geest is helder, fris, creatief en je ervaart geluk, overvloed, welvaart en al de rest.

Je kunt je voorstellen wat er gebeurt wanneer de rivier niet stroomt. De adem (energie) in het lichaam is beperkt en oppervlakkig met als gevolg spanning, fysieke beperking en geestelijke onrust. Er is disbalans en je voelt je onvrij, gejaagd en ongemakkelijk. Disbalans is de oorzaak van stress en veroorzaakt ziekte.

Het ontspannen van het lichaam is de sleutel om weer tot jezelf te komen en in verbinding te zijn met je ware natuur/bron. Deze is net zo rijk en overvloedig van binnen als de natuur daar buiten. Het leven is een wonder en overvloedig wanneer de levensenergie vrij stroomt. De creatieve en oneindige kracht (potentieel) stroomt door jou heen.

Je bent van harte welkom voor een proefles. Neem gerust contact op, ook voor vragen en informatie welke les goed bij je past.